Protectia datelor cu caracter personal
Solar Travel & Events
Al Serbanescu, 87, Birou A-E, Phoenicia Grand Hotel, Bucuresti

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Solar Global Vision SRL
  1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal - click aici
  2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
    a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces - click aici
    b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare - click aici
    c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere - click aici

II. Legislație relevantă:
  1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - click aici;
  2. Lege nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici;
  3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - click aici;
  4. Decizie nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 - click aici;

III. Link-uri utile:
  1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici;
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici;
  3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) - click aici;

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)
  Telefon: 021.233.98.61 Fax: 021.233.98.61 E-mail: office@solarevents.ro

OFERTE SPECIALE
DATE IDENTIFICARE
INFORMATII
BREVET
LICENTA
POLITA
ASIGURARE